Mgr. Petr Kubala

Disertační práce

Pokušení romantické soudržnosti: rutina a revoluce v experimentálním divadle

The Temptation of Romantic Coherence: Routine and Revolution in Experimental Theater
Anotace:
Dizertace, na základě konkrétního příkladu, zkoumá možnosti a podmínky vzorů soudržnosti. Studuje to, jak něco drží pohromadě nebo se rozpadá. Činí tak prostřednictvím popisu a rozboru konkrétního případu – experimentálního divadla. Etnografická studie, založená na pozorovatelské účasti a na teoretických inspiracích z oblastí teorie aktérů-sítí, sémiotiky materiality a studií času a rytmů, zkoumá …více
Abstract:
The dissertation, on a specific example, examines the possibilities and conditions of coherence patterns. The dissertation studies how something holds together or falls apart. It does so through the description and analysis of a specific case - experimental theatre. An ethnographic study, based on observant participation and theoretical inspirations from the areas of actor-network theory, material …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 3. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Bernátek, Ph.D., PhD Filip Vostal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie