Theses 

Socializace ženské sexuality – Mgr. Hana Havlíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Hana Havlíčková

Bakalářská práce

Socializace ženské sexuality

Socialization of female sexuality

Anotace: Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na socializaci ženské sexuality. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována sexuální socializaci a sexualitě. Empirická část popisuje metodologický postup a výsledky šetření kvalitativního výzkumu, který byl proveden pomocí polostrukturovaného rozhovoru se sedmi mladými ženami. Cílem výzkumného šetření bylo podat reflexi průběhu sexuální socializace žen.

Abstract: This Bachelor‘s thesis focuses on socialization of female sexuality. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is devoted to sexual socialization and sexuality. The empirical part describes the methodology and the results of the qualitative research, which was conducted using semi-structured interviews with seven young women. The aim of the research was to provide a reflection of process sexual socialization of women.

Klíčová slova: socializace, sexualita, ženy, kvalitativní výzkum, socialization, sexuality, women, qualitative research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Řezáčová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 00:51, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz