Bc. Renata Bartošová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u pracovníků sociálních služeb

Bournout in Social Workers
Anotace:
Anotace Syndrom vyhoření představuje pojem dnes již známý, ale většina z nás má o jeho obsahu zkreslenou představu. Je aktuálním problémem pomáhajících profesí, kam spadá i mé současné povolání radiologického asistenta. Právě proto jsem se zaměřila ve své první části práce nejen na obecnou problematiku syndromu vyhoření, ale snažila jsem se jej přiblížit více ve vztahu ke zdravotnickému pracovníkovi …více
Abstract:
Annotation Burnout syndrome is commonly known term, but most of us have blurred idea about it´s content. It is a actuall problem in helping professions, which includes my current profession of radiology assistant. That's why I focused in its first part, not only at the general issue of burnout syndrome, but I tried to bring it more in relation to the healthcare worker. Next I specified in detail impact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libuše Kohlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS