Mgr. Dominik Barták

Bakalářská práce

Sociálně demokratické strany Velké Británie, Francie a Německa a jejich vliv v rámci S&D

Social Democratics parties of Great Britain, France and Germany and their influence within S&D
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postavením sociálně demokratických politických stran Velké Británie (Labour Party), Francie (Parti socialiste) a Německa (SPD) v rámci frakce S&D v Evropském parlamentu. Práce má za cíl na základě analýzy jmenovitých hlasování sledovat, nakolik jsou tyto strany loajální vůči své frakci, případně do jaké míry se s frakcí rozcházejí, a zda-li jsou či naopak nejsou součástí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the role of social democratic political parties of Great Britain (Labour Party), France (Parti socialiste) and Germany (SPD) within S&D fraction in the European Parliament. The main goal of this bachelor work is to monitor, based on the analysis of roll-call-votes, the extent of the parties' loyalty to their fraction, possibly the extent to which they differ from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia