Mgr. Dominik Barták

Bachelor's thesis

Sociálně demokratické strany Velké Británie, Francie a Německa a jejich vliv v rámci S&D

Social Democratics parties of Great Britain, France and Germany and their influence within S&D
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postavením sociálně demokratických politických stran Velké Británie (Labour Party), Francie (Parti socialiste) a Německa (SPD) v rámci frakce S&D v Evropském parlamentu. Práce má za cíl na základě analýzy jmenovitých hlasování sledovat, nakolik jsou tyto strany loajální vůči své frakci, případně do jaké míry se s frakcí rozcházejí, a zda-li jsou či naopak nejsou součástí …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the role of social democratic political parties of Great Britain (Labour Party), France (Parti socialiste) and Germany (SPD) within S&D fraction in the European Parliament. The main goal of this bachelor work is to monitor, based on the analysis of roll-call-votes, the extent of the parties' loyalty to their fraction, possibly the extent to which they differ from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / European Studies

Theses on a related topic