Jitka MUNDLOVÁ

Bakalářská práce

Osamělost jako krizový faktor ve stáří z pohledu sociální práce v domovech pro seniory

Loneliness as a Factor of the Crisis in the Old Age from the View of Social Work in Old People´s Houses
Anotace:
Práce se zabývá osamělostí ve stáří z pohledu sociální práce v domovech pro seniory. Teoretická část popisuje osamělost z pohledu psychologie, sociologie i sociální psychologie. Dále je zaměřena na životní krize a jejich psychologické aspekty. poslední část je věnována stáří jako poslední etapě ontogenetického vývoje a seniorům jako adresátům sociální práce v domovech pro seniory. praktická část obsahuje …více
Abstract:
The work deals with the loneliness in people´s old age from the angle of social work in homes for seniors. The theoretical part describes lonelines as a term in psychology, sociology and social psychology. Then it is focused on life crises and their psychological aspects. The last part deals with the old age as the last period of ontogenetic developement and with seniors as the recipients of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010
Zveřejnit od: 30. 3. 2010
Identifikátor: 13813

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Muchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUNDLOVÁ, Jitka. Osamělost jako krizový faktor ve stáří z pohledu sociální práce v domovech pro seniory. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9be0ex 9be0ex/2
3. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.