Marten Schmied

Master's thesis

Business Intelligence in Healthcare - Data Mining Techniques as a Possible Hospital Management Tool in Austria

Business Intelligence in Healthcare - Data Mining Techniques as a Possible Hospital Management Tool in Austria
Anotácia:
V poskytování veřejné zdravotní péče je kvůli narůstajícím ekonomickým omezením potřeba efektivního a udržitelného manažerského plánovaní v nemocničním sektoru. Business Intelligence je extrakce znalostí relevantních pro podnik s cílem upravit a zdokonalit výkonné operace. Na volném trhu průmyslová odvětví uplatňují porovnávací metody a tak softvér určený k vytváření Business Intelligence je nabízený …viac
Abstract:
Public healthcare provision is under increasing economic restraints making an efficient and sustainable managerial planning a necessity in the hospital sector. Business Intelligence is the extraction of business relevant knowledge in order to adjust and refine executive operations. On the free market industries have applied the according methods and software dedicated to the generation of Business …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2016
  • Vedúci: Ludmila Štěrbová
  • Oponent: Nils Mevenkamp

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52794