Bc. Jan GRACÍK

Diplomová práce

Využití umělých substrátů pro hodnocení kvality odtékající vody z organických a konvenčních kaprových rybníků

The use of artificial substrates for evaluation of effluent water quality from organic and conventional carp ponds
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit kvalitu vody po průtoku rybníky s tradičními (Blatensko, ČR) a organickými (Waldviertel, Rakousko) technologiemi chovu s využitím kolonizace umělých substrátů makrozoobentosem (MZB) včetně posouzení rozdílů ve vlivu odlišných rybníkářských managementů (tradiční vs. organický) na kvalitu vody. Odběry byly provedeny v měsíčních intervalech (dubenzáří 2016), na …více
Abstract:
The objective of this diploma thesis was to evaluate the quality of the water after flow through the ponds with conventional (Blatensko, Czech Republic) and organic (Waldviertel, Austria) technologies using the colonization of artificial substrates by macrozoobenthos (MZB) to asses the differences in the influence of different managements of pond farming (organic vs. traditional) on water quality. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRACÍK, Jan. Využití umělých substrátů pro hodnocení kvality odtékající vody z organických a konvenčních kaprových rybníků. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta rybářství a ochrany vod

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9bgiry 9bgiry/2
24. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.