Bc. Markéta CHLUPÁČOVÁ

Diplomová práce

Výzvy a specifika managementu a marketingu v bankovnictví

Challenges a specifics of management and marketing in banking
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení jednotlivých vlivů okolí působících na činnost bank na českém území. Součástí je také zjišťování preferencí českých spotřebitelů v oblasti bankovních služeb. První část práce je zaměřena teoreticky, obecně vymezuje bankovní sektor a jeho okolí, definuje analýzu marketingového prostředí, její jednotlivá členění a typy. Obsaženy jsou i teoretické náležitosti …více
Abstract:
My thesis focuses on the analysis and evaluation of particular environmental impacts, which affect bank activities in the area of the Czech Republic. Preferences detection of czech consumers in the area of banking services is also included. The first part of this thesis is theoretical, in general, it defines bank sector and it's surroundings. It also defines analysis of marketing background, it's individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLUPÁČOVÁ, Markéta. Výzvy a specifika managementu a marketingu v bankovnictví. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management