Karolína Andrlová

Bakalářská práce

Domácí hospicová péče u onkologicky nemocných v Královehradeckém kraji

Home hospice care of patients with oncological diseases in Hradec Králové Region
Anotace:
Bakalářská práce "Domácí hospicová péče u onkologicky nemocných v Královéhradeckém kraji" je prací teoreticko-praktickou. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.Teoretická část je východiskem pro část praktickou. Je zde popsána problematika paliativní péče, druhy paliativní péče, současná situace péče o umírající v České republice a v zahraničí, včetně oblasti vzdělávání.Praktická …více
Abstract:
The bachelor thesis "Home hospice care of patients with oncological diseases in the Hradec Králové Region" is a theoretical and practical work. This thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is the starting point for the practical part. It describes the issue of palliative care, types of palliative care, the current situation of care for dying in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andrlová, Karolína. Domácí hospicová péče u onkologicky nemocných v Královehradeckém kraji. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií