Bc. Ferdinand Hudek

Diplomová práce

Návrh uživatelského rozhraní pro systém lokálního řízení zátěže v energetické distribuční soustavě

Design of user interface for energy grid local load controll system
Abstract:
This thesis deals with design and implementation of user interface for energy grid local load controll system. In prelude of thesis, the system is introduced. There are described possibilities of data visualizations and visualization framework Gmig. For purpouses of this thesis, new visualization technique for Gmig is designed and implemented. Analysis of demands introduces various use cases. On their …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou užívateľského rozhrania pre systém lokálneho riadenia záťaže v energetickej distribučnej sieti. Na začiatku práce je tento systém predstavený. Sú v nej popísané možnosti vizualizácií pre zobrazovanie dát a uvedený framework Gmig. Pre potreby práce je do tohto frameworku navrhnutá a implementovaná nová vizualizačná technika . Analýza požiadaviek definuje …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Filip Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Budík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky