Bc. Jana Sedláková

Bakalářská práce

Postavenie prezidenta v parlamentnej forme vlády

The role of president in a parliamentary form of government
Abstract:
SEDLÁKOVÁ, Jana: The role of president in a parliamentary form of government [Bachelor thesis]. The Banking Institute / College of Banking in Prague, foreign University Banská Bystrica, Department of legal and social sciences. Supervisor: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Thesis defence year: 2012, Number of pages: 46. The purpose of bachelor thesis is to make description of the role of the president …více
Abstract:
SEDLÁKOVÁ, Jana: Postavenie prezidenta v parlamentnej forme vlády. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra práva a spoločenských vied. Vedúci práce: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 46 Cieľom tejto bakalárskej práce je charakterizovať postavenie prezidenta v parlamentarizme z pohľadu legislatívneho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
  • Oponent: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře