Veronika Škrabalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Umírání a smrt z pohledu klientů v domově pro seniory

Anotace:
Absolventská práce se zabývá umíráním a smrtí z pohledu klientů v domově pro seniory. Cílem práce bylo zjistit, jak klienti v domově pro seniory vnímají téma umírání a smrti, konkrétně se zaměřením na jejich potřeby, přání a rituály. Práce se dělí do pěti kapitol, které popisují stáří, umírání a smrt, domov pro seniory, paliativní péči a potřeby, přání seniorů v kontextu umírání a smrti.
Abstract:
This graduate thesis focuses on dying and death from the retirement houses client’s point of view. The aim of the thesis was to ascertain how the clients in retirement houses perceive the topic of dying and death, focusing mainly on their needs, wishes and rituals. The thesis is divided into five chapters describing old age, dying and death, retirement house, palliative care and needs and wishes of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: Mgr. Miroslava Petřeková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc