Veronika Horká

Bakalářská práce

Filosofická a psychoterapeutická funkce pohádek bratří Grimmů

Philosophical and Psychotherapeutic Function Grimms' Fairytales
Anotace:
Práce je členěna do tří hlavních celků týkajících se pohádek, se zaměřením na pohádku Červená Karkulka od bratří Grimmů. První část je teoretický popis vybraných strukturálních a psychoanalytických metod, na jejichž základě je možné interpretovat pohádkové příběhy. Druhá část obsahuje strukturální rozbor pohádky Červená Karkulka podle prací vybraných autorů. V poslední části je dán důraz na psychoterapeutické …více
Abstract:
Thesis is divided into three main parts related to hermeneutics of fairy tales, focusing on the Little Red Riding Hood fairy tale of the Brothers Grimm. The first part offers theoretical description of selected structural and psychoanalytic methods, dealing with interpretation of fairy tales. Second part contains structural analysis of fairy tale according to the methods the of selected authors. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MTh. Václav Umlauf, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horká, Veronika. Filosofická a psychoterapeutická funkce pohádek bratří Grimmů. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd