Patrik Jeřábek

Bakalářská práce

Finanční plánování malého a středního podniku

Anotace:
Bakalářská práce zabývající se finančním plánováním. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Na teoretickou a praktickou. V první teoretické casti se vysvětluje podstata finančního plánování a jeho hlavní rozdíly v dlouhodobém a krátkodobém finančním plánování. Součástí teoretické části jsou finanční cíle, metody a následná kontrola. Ve druhé praktické části se řeší situace anonymní firmy, kterou …více
Abstract:
Bachelor thesis dealing with financial planning. The work is dividend into two main parts. The first explains the fundamentals of financial planning and its main differences in long-term and short-term financial planning. The sekond part dealing with the situation of an anonymous company, performs its analysis and then creates financial plans.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/9boyf0/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku