Lenka Skůpová

Bakalářská práce

Změny v demografickém vývoji a dynamice zakládání rodin v ČR v období 1993–2018 a jejich dopady na národní hospodářství

Changes in demographic development and dynamics of starting a family in the Czech Republic in the period 1993-2018 and their impacts on the national economy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá demografickým vývojem a změnami v zakládání rodin mezi lety 1993 až 2018 v České republice. Hlavním cílem práce je zjištění dopadů těchto demografických změn na národní hospodářství a dále na udržitelnost financování penzijního systému České republiky. V teoretické části jsou dle literární rešerše vymezeny základní pojmy z oblasti demografie a rodinné a sociální politiky …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with demographic development and changes in starting a family between the years 1993 and 2018 in the Czech Republic. The main goal of this thesis is to determine the impact of these demographic changes on the national economy and on the sustainability of financing the pension system of the Czech Republic. In the theoretical part, according to the literature research, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2020
  • Vedoucí: Josef Klement
  • Oponent: Lucia Bartůsková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80746