Martin Vandas

Diplomová práce

Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finnish Autonomous Funds and long-term Effect on Investment Returns

Asset Allocation of Czech Third Pillar Pension System compared to Finnish autonomous funds and long-term Effect on Investment Returns
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou alokace aktiv třetího pilíře Českého penzijního systému a jejich investiční výnosnosti v porovnání s penzijním systémem Finska. První část práce detailně analyzuje Český penzijní systém a jeho základní parametry, zejména regulatorní limity vztahující se k alokaci aktiv, vše s ohledem na reformu penzijního systému účinnou od 1. ledna 2013. Druhá část práce poskytuje …více
Abstract:
The diploma thesis provides an analysis of Czech third pillar pension system asset allocation and resulting investment performance compared to pension system in Finland. The first part provides a detailed analysis of pension system in The Czech Republic and its key parameters with focus on investment regulatory limits, all in context of reform of the system effective as of 1st January 2013. The second …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Petr Musílek
  • Oponent: Tomáš Derner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60357

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví

Práce na příbuzné téma