Bc. Zuzana MARKOVÁ

Diplomová práce

Ekofyziologické aspekty působení rozdílného spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na vyšší rostliny

Ecophysiological impacts of different spectral composition of photosynthetically active radiation on higher plants
Anotace:
Tato práce je zaměřena na studování ekofyziologických aspektů působení rozdílného spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace (FAR) na vyšší rostliny. Předpokládalo se, že různá spektrální kvalita FAR bude mít vliv na fotosyntézu, difúzní poměry v listu a že bude odlišně absorbována u rostlin pěstovaných při modré a zelené složce FAR. Byla studována rychlost asimilace CO2, prostupnost jednotlivých …více
Abstract:
The thesis is focused on the research of ecophysiological impacts of different spectral composition of photosynthetically active radiation (PAR) on higher plants. It was assumed that different quality of PAR affect photosynthesis, diffusion ratios and penetration across leaves at plants grown at green and blue part of PAR. The CO2 assimilation rate, penetration of PAR components, stomatal conductance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Vrábl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Zuzana. Ekofyziologické aspekty působení rozdílného spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na vyšší rostliny. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie