Simona KONIAROVÁ

Bakalářská práce

Život rodiny s dítětem s mentálním postižením a možné role sociální práce s touto cílovou skupinou

Life of family with child with mental disability and the possible role of social work with this target group
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je popsat potřeby mentálně postiženého dítěte a jeho rodiny, zmapovat, jak takovéto soužití v rodině funguje a jak ovlivňuje rodinu a samotné dítě. Dále se také zaměřím na to, jakou zde hraje roli sociální práce. Teoretická část práce popisuje mentální postižení, jeho charakteristiku dále jeho druhy i příčiny. Zaměřuje se také na rodinu mentálně postiženého dítěte a závěrečná …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the needs of a mentally handicapped child and his family, to explore, how family cohabitation works and how it affects family and children themselves. Next I will focus on the role of social work here. The theoretical part describes the mental disability, its characteristics, its types and causes. It also focuses on the family of a mentally handicapped …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONIAROVÁ, Simona. Život rodiny s dítětem s mentálním postižením a možné role sociální práce s touto cílovou skupinou. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce