Mgr. Kristýna Hrušková

Bachelor's thesis

Análisis y comparación de los personajes femeninos de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y de La casa de los espíritus de Isabel Allende

Analysis and comparation of female characters of One Hundred Years of Solitude of Gabriel García Márquez and The House of the Spirits of Isabel Allende
Abstract:
The aim of this work is the analysis of the main female characters of two novels of Magical Realism and its comparation. We focus on the novel of the Columbian writer Gabriel García Márquez One Hundred Years of Solitude and the second novel is the first novel of Chilean writer Isabel Allende The House of Spirits. The first part deals with the basic characteristics of literary characters. In the second …more
Abstract:
Cílem této práce je analýza hlavních ženských postav dvou děl magického realismu a jejich následné porovnání. Jedná se o dílo kolumbijského spisovatele Gabriela Garcíi Márqueze Sto roků samoty a druhým dílem je prvotina chilské spisovatelky Isabel Allende Dům duchů. První část práce se zabývá základní charakteristikou literárních postav, ve druhé části analyzujeme protagonistky obou děl a nakonec ve …more
 
 
Language used: Spanish
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta