Bc. Zuzana Nousková, DiS.

Diplomová práce

Úroková politika centrální banky a její vliv na úrokovou politiku bank

The Central banks interest policy and its impact on the interest policy of banks
Anotace:
Diplomová práce pojednává o měnové politice a jejím vlivu na ekonomiku. Teoretická část je věnována vysvětlení pojmu úrok, jeho historii a výpočtům, funkcím centrální banky, vlivu měnové politiky na trh a inflaci a popisuje transmisní mechanismus. V praktické části se práce věnuje úloze úroku v komerčních bankách, řízení úrokového rizika, a dále vlivu sazeb na ekonomiku, měnový kurz a cenné papíry …více
Abstract:
The thesis is dealing with a monetary policy and its impact on an economy. The theoretic part explains the term „an interest“, its history and calculation. It also deals with functions of the central banks, with the monetary policy influence on a market and an inflation and finally it describes the mechanism of the interest transmission. The practical part deals with the task of the interest in commercial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Longauerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní