Theses 

Nebezpečnost a zneužívání informačních a komunikačních technologií u dětí a mládeže – Bc. Jiřina Kühnelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele

Bc. Jiřina Kühnelová

Diplomová práce

Nebezpečnost a zneužívání informačních a komunikačních technologií u dětí a mládeže

Danger and abuse of information and communication technologies for children and youth

Anotace: Diplomové práce si klade za cíl seznámit s problematikou rizikového chování dětí a mládeže prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a upozornit na nízkou informovanost dětí, rodičů, pedagogů i široké veřejnosti v této oblasti.

Abstract: The objective of the diploma thesis is to acquaint with the problems of hazardous behaviour of children and youth by means of information and communication technologies and call attention to low awareness of children, parents, pedagogues and general public in this sphere.

Klíčová slova: Klíčová slova, Internet, soukromí, globální monitoring, identita, zabezpečení počítače, virtuální závislosti, zneužití osobních dat, sítě on-line, virtuální vztahy, kyberšikana, počítačová kriminalita. Keywords, privacy, global monitoring, identity, computer security, virtual addiction, misuse of personal data, network online, virtual relations, cyberbullying, computer crime.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:38, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz