Bc. Jiřina Kühnelová

Diplomová práce

Nebezpečnost a zneužívání informačních a komunikačních technologií u dětí a mládeže

Danger and abuse of information and communication technologies for children and youth
Anotace:
Diplomové práce si klade za cíl seznámit s problematikou rizikového chování dětí a mládeže prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a upozornit na nízkou informovanost dětí, rodičů, pedagogů i široké veřejnosti v této oblasti.
Abstract:
The objective of the diploma thesis is to acquaint with the problems of hazardous behaviour of children and youth by means of information and communication technologies and call attention to low awareness of children, parents, pedagogues and general public in this sphere.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele