Barbora PLESKAČOVÁ

Bachelor's thesis

Výchova dítěte ke zdravému způsobu života v mateřské škole

The education of the child to a healthy lifestyle in kindergarten
Anotácia:
Práce v teoretické rovině pojednává o metodické výchově dítěte ke zdravému způsobu života v mateřské škole. Práce se zaměřuje na jednotlivé části zdravého způsobu života, především na stravu, pohyb, psychickou pohody, prostředí, nadále vlivy a výchovu rodiny. V praktické části se autorka zaměřila na posouzení konkrétní třídy mateřské školy, která byla analyzována na základě předem stanovených indikátorů …viac
Abstract:
At the theoretic level the thesis deals with methodical education to a healthy lifestyle in a kindergarten. The thesis focuses on individual parts of healthy lifestyle with emphasis on food, physical activity, peace of mind, environment, impact of family and education. In the practical part the author focused on the review of one specific class in the kindergarten, which was analysed on the basis of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013
Zverejniť od: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLESKAČOVÁ, Barbora. Výchova dítěte ke zdravému způsobu života v mateřské škole. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta