MgA. Pavlína Dědková

Diplomová práce

"Rozvoj tanečnosti, hudebního a prostorového cítění u dětí předškolního a mladšího školního věku na ZUŠ formou hry"

“Development of dance, music and space feeling at preschool and younger school-aged children through game at ZUŠ”
Anotace:
Anotace Diplomová práce "Rozvoj tanečnosti, hudebního a prostorového cítění u dětí předškolního a mladšího školního věku na ZUŠ formou hry" se zabývá dětským tanečním projevem a jeho vlivem na rozvoj osobnosti dítěte. Dále se zabývá hudebním a prostorovým vnímáním. Jsou v ní uvedeny příklady dětských tanečních her k příslušným věkovým kategoriím a příklady motivace dětí, která vede k přirozenému tanečnímu …více
Abstract:
Annotation Dissertation “Development of dance, music and space feeling at preschool and younger school-aged children through game at ZUŠ” is addressing children’s dance demonstration and its influence on child’s personality development. Furthermore it looks into music and space perception. It introduces examples of children’s dance games for respective age categories and [it states] examples of incentives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Jana Lepoldová
 • Oponent: Mgr. Ladislava Košíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/h2lpm/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Taneční umění / Taneční pedagogika

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9ci3xk 9ci3xk/2
24. 5. 2013
Složky
Soubory
Spáčil, J.
25. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.