Barbora KORANDOVÁ

Bakalářská práce

Proces coming out a způsoby formování homosexuální identity

The process of coming out and the ways of homosexual identity formation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo utváření homosexuální identity v kontextu coming outu. Snažila jsem se poukázat na heteronormativní uspořádání společnosti, diskurzivní pojetí genderu a stávající teorie coming outu, které ovlivňují utváření jedincovy subjektivity s homosexuální orientací. Pro tuto práci byl především důležitý Latourův teoretizující text How to Talk About the Body, jež poskytuje způsob …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was the formation of homosexual identity in the context of coming out. I tried to point out to heteronormative organization of society, discursive concepts of gender and existing theories of coming out, influencing the formation of individual subjectivity with a homosexual orientation. Latour's theorizing text How to Talk About the Body was primarily important for this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Kobes, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORANDOVÁ, Barbora. Proces coming out a způsoby formování homosexuální identity. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma