Ing. Ivona Dragonová

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek v souladu s českou účetní legislativou a IFRS

Tangible assets according to Czech accounting legislation and IFRS
Anotace:
Předmětem bakalářské práce Dlouhodobý hmotný majetek v souladu s českou účetní legislativou a IFRS je porovnání dlouhodobého hmotného majetku upraveného českými účetními předpisy s mezinárodními standardy. První část práce se zabývá hmotným dlouhodobým majetkem podle české účetní legislativy. Za ní následuje část zaměřená na mezinárodní standardy a porovnání. V praktické části práce jsou řešené jednotlivé …více
Abstract:
The subject of this thesis Tangible assets according to Czech accounting legislation and IFRS is tangible fixed assets based on Czech accounting standards in comparison with international standards. The first part of this thesis deals with tangible fixed assets according to Czech accounting legislation. The next part is aimed at international standards and comparison between them and Czech accounting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta