Theses 

Dlouhodobý hmotný majetek v souladu s českou účetní legislativou a IFRS – Ing. Ivona Dragonová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Ivona Dragonová

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek v souladu s českou účetní legislativou a IFRS

Tangible assets according to Czech accounting legislation and IFRS

Anotace: Předmětem bakalářské práce Dlouhodobý hmotný majetek v souladu s českou účetní legislativou a IFRS je porovnání dlouhodobého hmotného majetku upraveného českými účetními předpisy s mezinárodními standardy. První část práce se zabývá hmotným dlouhodobým majetkem podle české účetní legislativy. Za ní následuje část zaměřená na mezinárodní standardy a porovnání. V praktické části práce jsou řešené jednotlivé příklady oběma přístupy.

Abstract: The subject of this thesis Tangible assets according to Czech accounting legislation and IFRS is tangible fixed assets based on Czech accounting standards in comparison with international standards. The first part of this thesis deals with tangible fixed assets according to Czech accounting legislation. The next part is aimed at international standards and comparison between them and Czech accounting standards. Practical part of the thesis contains individual exercises that are solved according to both regulations.

Klíčová slova: Dlouhodobý hmotný majetek, odpis, mezinárodní standardy, účetnictví, Tangible assets, depreciation, international standards, accounting

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Oleksandra Lemeshko

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz