Lucie Škorpíková

Diplomová práce

Marketingový a komunikační mix města Dačice

Anotace:
Diplomová práce „Marketingový a komunikační mix města Dačice“ se zabývá analýzou stávajícího marketingového mixu s důrazem na komunikaci ve městě Dačice. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska vztahující se k dané problematice. Je zde charakterizován veřejný sektor a jeho specifika v oblasti marketingu a následně jednotlivé prvky marketingového a komunikačního mixu. Druhá část obsahuje …více
Abstract:
Diploma thesis “The marketing and communication mix of the city of Dačice” focuses on the analysis of the existing marketing mix with an emphasis on communication in the city of Dačice. The first part of thesis summarises the theoretical starting points related to the issue. It includes characteristics of the public sector and its specifics in the field of marketing and consequently also the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/9ckt2j/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty