Bc. Aneta Daňková

Bakalářská práce

Role sociálních médií v televizní žurnalistice v českém prostředí

The Role of Social media in Television Journalism in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sociálními médii v kontextu televizní žurnalistiky v českém prostředí se zaměřením na zpravodajskou reportáž. Cílem práce je popsat a zanalyzovat práci se zdroji informací u českých zpravodajských televizních novinářů s důrazem na to, jak sociální média využívají jako zdroje informací při tvorbě televizní reportáže. Autorka v teoretické části definuje za pomocí odborné literatury …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with social media within television journalism focusing on news report in the Czech environment. The aim of this thesis is to describe and analyse work with information sources of Czech television news journalists with emphasis put on how do they use social media as sources of information when creating television reports. In the theoretical part, the author defines concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Miškov
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií