Jana MALINOVÁ

Bakalářská práce

Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Bílé/Biele Karpaty

Cross-border cooperation in Euroregion Bílé/Biele Karpaty
Anotace:
Cílem této bakalářské práce "Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Bílé/Biele Karpaty" je zhodnotit přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Bílé/Biele Karpaty a navrhnout další projekty pro přeshraniční spolupráci. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které se týkají přeshraniční spolupráce, euroregionů a podpory Evropské unie. Praktická část obsahuje charakteristiku Euroregionu …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis called "Cross-border cooperation in Euroregion Bílé/Biele Karpaty" is to assess the performance of the cross-border cooperation in Euroregion Bílé/Biele Karpaty and to propose projects for further cross-border cooperation. The theoretical part of my work focuses on the explanation of the basic definitions, related to the cross-border cooperation, Euroregions and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009
Zveřejnit od: 22. 5. 2009
Identifikátor: 11855

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALINOVÁ, Jana. Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Bílé/Biele Karpaty. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj