Monika Hanáková

Bakalářská práce

Problematika prevence stresu a stres management u pedagogů vybrané střední školy

The Problems of Stress Prevention and Stress Management for Teachers of a Selected High School
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prevence stresu a stres managementem u pedagogů vybrané střední školy. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části je provedena rešerše literatury vztahující se k dané problematice. Praktická část se zabývá konkrétní střední školou a vlivem stresu na její pedagogy, kdy byl na vzorku pedagogů proveden dotazníkový průzkum …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problems of stress prevention and stress management for teachers of a selected high school. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. In the theoretical part is a literature search related to the given problem. The practical part deals with specific secondary school and stress for teachers, when a ques-tionnaire survey was conducted on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Veronika Kavková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hanáková, Monika. Problematika prevence stresu a stres management u pedagogů vybrané střední školy. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe