RNDr. Lenka Vaňková, Ph.D.

Disertační práce

Fázové děje na rozhraních atmosféra-voda-prachové čátice

The atmospheric processes on gas/particle/water interphases
Anotace:
Cílem této dizertační práce bylo prostudovat procesy, které zásadním způsobem ovlivňují distribuci semivolatilních organických látek (SVOC) v atmosféře, jejich depozici a transport. Zahrnuje proto studie zaměřené na složení atmosférických aerosolů, distribuci vybraných chemických látek, efektivitu vymývacích procesů i hodnocení regionálního a dálkového transportu. První studie je zaměřená na samotný …více
Abstract:
The aim of these dissertation theses was to provide an insight into the processes affecting distribution of semi‐volatile organic compounds (SVOC) in the atmosphere, their deposition, and transport. It included studies focused on composition of the atmospheric aerosols, distribution of selected chemical compounds, and effectiveness of the scavenging processes, as well as evaluation of an impact of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., prof. Ing. Jan Tříska, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta