Michal Vávra

Bakalářská práce

Case nástroj ObjectiF (demo) pro objektovou analýzu - výukové příklady

Case tool ObjectiF (demo) for object analyse - teaching examples
Anotace:
Tato práce obsahuje analýzu informačního systému firmy pomocí programu objectiF, návrh informačního systému pro relační databázi a implementaci v programu Access. Práce je rozdělena na tři části. První část je pojata teoreticky, jsou v ní popsány přístupy k analýze a návrhu informačního systému. Dále je v této části popsán jazyk UML s diagramy použitými v praktické části práce. Druhá část je zaměřena …více
Abstract:
This work includes analysis of company information system using objectiF, concept of information system for a relational database and implementation using Access. The work is divided into three parts. The first part is conceived theoretically, there are described approaches to the analysis and concept of information systems. In addition, this part describes the UML diagrams that were used in the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vávra, Michal. Case nástroj ObjectiF (demo) pro objektovou analýzu - výukové příklady. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě