Bc. Tomáš Kadlec

Master's thesis

Revoluce v oblasti těžby břidlicového zemního plynu v USA, její udržitelnost a dopad na energetickou interdependenci v rámci USA a jejich dodavatelů zemního plynu

The shale gas revolution in the United States, its sustainability and impact on energy interdependence of the United States and its natural gas suppliers
Anotácia:
Energetická bezpečnost je jedním z nejvíce diskutovaných témat na poli mezinárodní politiky na celém světě, z čehož plyne ještě větší popularita revolučních konceptů na tomto poli. Jedním z nich je také revoluce v oblasti těžby zemního plynu z břidlic, neboli „Tichá revoluce“, která v současnosti probíhá ve Spojených státech. Díky novým technologickým pokrokům v těžbě zemního plynu se vyplácí plyn …viac
Abstract:
Energy Security is one of the most discussed topics in international politics all over the world. Therefore even more popular are becoming revolutionary concepts in this area. One of them is the Shale gas revolution, or so called Silent Revolution, which is currently underway in the United States. Thanks to new technical advances in the natural gas mining, shale gas is being worth reaching for which …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií