Natália Hruščová

Diplomová práce

Projektový management projektu Košice INTERFACE - Európske hlavné mesto kultúry 2013

Projektový management projektu Košice INTERFACE - Evropské hlavní město kultury 2013
Anotace:
Tématem této diplomové práce je analýza a hodnocení projektového managementu projektu Košice INTERFACE - Evropské hlavní město kultury 2013. Cílem práce je upozornit na opakované chyby v řízení tohoto projektu. Na základě dokumentů neziskové organizace, která projekt vedla, analyzuje práce klíčové investiční podprojekty projektu INTERFACE z hlediska projektového řízení. Vydedukované závěry z jednotlivých …více
Abstract:
This Master's Thesis deals with analysis and evaluation of project management of project Košice INTERFACE -- European Capital of Culture 2013. Main goal of this thesis is to point out recurring mistakes in the project's management. With the use of information from the documents of a nonprofit organization, which led the project, this thesis analyses the main capital subprojects of the INTERFACE …více
Abstract:
Témou tejto diplomovej práce je analýza a hodnotenie projektového managementu projektu Košice INTERFACE -- Európske hlavné mesto kultúry 2013. Cieľom práce je poukázať na opakované chyby v riadení tohto projektu. Na základe dokumentov neziskovej organizácie, ktorá projekt viedla, analyzuje práca kľúčové investičné podprojekty projektu INTERFACE z hľadiska projektového riadenia. Vyvodené závery z jednotlivých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Irena Tyslová
  • Oponent: Jana Müllerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41494