Theses 

Rezistence mikrobů na antibiotika – Pavlína JAVŮRKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavlína JAVŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Rezistence mikrobů na antibiotika

Microbial Resistance to Antibiotics

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje rezistenci mikrobů na antibiotika. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabýváme antibiotickými preparáty, rozdělením antiinfekčních léčiv, zásadami racionální antimikrobiální terapie, problematikou mikrobiální rezistence, příčinami vzestupu a šíření rezistence, dopady mikrobiální rezistence a krátce také antibiotickou politikou. Praktická část obsahuje výsledky a analýzu výzkumného šetření, které bylo uskutečněno pomocí dotazníku. Výzkum měl zjistit úroveň znalostí široké veřejnosti o správném užívání antibiotik, nežádoucích účincích antimikrobiálních léčiv a mikrobiální rezistenci.

Abstract: This Bachelor thesis is following the topic microbial resistance to antibiotics. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical part we are writing about antibiotic medicaments, division of anti-infectives, principles of rational antimicrobial therapy, microbial resistance, reasons of increase and spread of resistance, consequences of microbial resistance and in brief about antibiotic policy as well. The practical part of our thesis is composed of results and analysis of the research which was realized by a survey. The goal of our research was to find out the level of knowledge of general public about correct usage of antibiotics, side effects and microbial resistance.

Klíčová slova: antibiotika, antiinfektiva, rezistence, mikroorganismy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69073 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

JAVŮRKOVÁ, Pavlína. Rezistence mikrobů na antibiotika. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 06:00, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz