Yiwen Xu

Diplomová práce

Application of the CorporateMetrics Methodology in Heineken Company

Application of the CorporateMetrics Methodology in Heineken Company
Anotace:
The main goal of this thesis is to predict the probability distribution of net operating profits for Heineken company in 2019 by applying the CorporateMetrics methodology. In overall, this thesis involves five chapters. The first chapter is introduction, while the last chapter is conclusion. Both of the second and third chapter refer to the theoretical part, while the fourth chapter refers to the practical …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to predict the probability distribution of net operating profits for Heineken company in 2019 by applying the CorporateMetrics methodology. In overall, this thesis involves five chapters. The first chapter is introduction, while the last chapter is conclusion. Both of the second and third chapter refer to the theoretical part, while the fourth chapter refers to the practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Tomáš Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava