Bc. Kira Chertova

Diplomová práce

Sdílená ekonomika a její vliv na ubytovací služby v cestovním ruchu

Sharing economy and its impact on accomodation services in tourism
Anotace:
Práce je věnována fenoménu sdílené ekonomiky a jejímu zhodnocení na příkladu České republiky a Evropy. Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření analýzy sdílené ekonomiky v Evropě. Dílčím cílem je vytvoření analýzy sdílené ekonomiky v České republice. Hypotézou je následující domněnka: české vláda nedává velkou pozornost sdílené ekonomice a nejsou vytvořené vhodné legislativní podmínky pro její …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the phenomenon of the shared economy and its evaluation on the example of the Czech Republic and Europe. The main aim of this diploma thesis is to create an analysis of the shared economy in Europe. A partial objective is to create a shared economy analysis in the Czech Republic. The hypothesis is the following: the Czech government does not pay much attention to the shared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství