Bc. Martina Ptáčková

Master's thesis

Historický vývoj jednotek požární ochrany a jejich současný význam v Integrovaném záchranném systému

Historical Development of Fire Protection Units and Their Current Importence in an Integrated Rescue System
Abstract:
V této práci se věnuji výstižné charakteristice jednotlivých etap dílčího vývoje jednotek požární ochrany s důrazem na jejich jedinečnost, originalitu a využití prostředků dané doby, charakteristice jednotlivých historických období, vzniku a vývoje jednotek požární ochrany s důrazem na důležitost a jejich nepostradatelnou úlohu ve společnosti, její postupné profesionalizace, modernizace a vývoje technického …more
Abstract:
In this paper I deal with characteristics of individual stages of partial development of fire protection units with emphasis on their uniqueness, originality and use of resources in given time, characteristics of individual historical periods, of the establishment and development of fire protection units with an emphasis on importance and their indispensable role in the society, its gradual professionalization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: JUDr. Petr Kovařík
  • Reader: Mgr. Barbora Pálková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní