Bc. Martina Ptáčková

Diplomová práce

Historický vývoj jednotek požární ochrany a jejich současný význam v Integrovaném záchranném systému

Historical Development of Fire Protection Units and Their Current Importence in an Integrated Rescue System
Anotace:
V této práci se věnuji výstižné charakteristice jednotlivých etap dílčího vývoje jednotek požární ochrany s důrazem na jejich jedinečnost, originalitu a využití prostředků dané doby, charakteristice jednotlivých historických období, vzniku a vývoje jednotek požární ochrany s důrazem na důležitost a jejich nepostradatelnou úlohu ve společnosti, její postupné profesionalizace, modernizace a vývoje technického …více
Abstract:
In this paper I deal with characteristics of individual stages of partial development of fire protection units with emphasis on their uniqueness, originality and use of resources in given time, characteristics of individual historical periods, of the establishment and development of fire protection units with an emphasis on importance and their indispensable role in the society, its gradual professionalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Petr Kovařík
  • Oponent: Mgr. Barbora Pálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní