Bc. Sandra KAPEROVÁ

Diplomová práce

Metoda Fast track ve střevní chirurgii

Fast Track Technique in Intestinal Surgery
Anotace:
Cíl: Cílem diplomové práce je zjistit, zdali metoda Fast Track snižuje pooperační komplikace, urychluje hospitalizaci a zvyšuje komfort pacientů po střevních operacích. Metodika: Cílovou skupinu tvořilo 100 pacientů (50 Fast Tracku a 50 v klasické přípravě) ve věku od 18 do 87 let věku, u kterých byl od 1. 7. - 30. 10. 2019 proveden operační výkon na střevech, a to ve dvou vybraných nemocnicích Moravskoslezského …více
Abstract:
Introduction: The aim of the diploma thesis is to find out, whether the Fast Track (also known as ERAS) reduces postoperative complications, shortens hospital stay and improves patient comfort after intestinal surgery. Methodology: For the research it has been chosen 100 respondents (50 Fast Track and 50 in classic preparation) after intestinal surgery from 18 to 80 years. The research took place from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAPEROVÁ, Sandra. Metoda Fast track ve střevní chirurgii. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta