Mgr. Jana Oujezdská

Bakalářská práce

Změna profesní dráhy v důsledku zvládání životní události

Change of career path in the consequence of coping with life event.
Anotace:
Práce se zabývá tématem změny profesní dráhy v důsledku zvládání životní události. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části je definován pojem profesní dráha a jsou vysvětleny možné pohledy na pojem událost. Jako úvod pro druhou část teoretické části je popsána Teorie 4S, která je podkladem pro empirickou část stejně jako druhá polovina teoretické části, ve které …více
Abstract:
This thesis deals with a topic of the change of career path in the consequence of coping with life event. This thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. In the theoretical part is defined the term career path and also two possible points of view on term event are presented. As an intruduction of second half of theoretical part is described 4S´s Theory, which made a background for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta