Theses 

Adaptační proces ve vybrané firmě – Ing. Petra Valtová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Petra Valtová

Diplomová práce

Adaptační proces ve vybrané firmě

Adaptation process in the selected company

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou adaptačního procesu u nově přijatých zaměstnanců ve vybrané firmě. Adaptační proces je v dnešní turbulentní době stále aktuálnější pojem. I když společnosti často adaptační proces do vlastního řízení lidských zdrojů zahrnují, není pravidlem, že je nastaven a realizován správně. V diplomové práci je zhodnocen stávající adaptační proces, který je ve zvolené společnosti realizován pro pracovní pozici obráběč kovů. Adaptační proces je na základě analýzy vnitropodnikových dokumentů, rozhovorů se zainteresovanými osobami, vlastního dotazníkového výzkumu a vlastního pozorování zhodnocen a v závěru diplomové práce doplněn o vlastní návrhy.

Abstract: This diploma thesis deals with the adaptation process of the newly adopted employee in the selected company. The adaptation process in today turbulent time increasingly relevant concept. Even if companies often own adaptation process into includes human resources management, there is no the rule that is set up and implemented properly. This thesis reviewed existing adaptation process, which is implemented in the selected company for the job metalworker. The adaptation process is based on an analysis of internal documents, interviews with stakeholders, the actual questionnaire survey and personal observations assessed and added to the end of the thesis of my own designs.

Klíčová slova: Řízení lidských zdrojů, pracovní adaptace, sociální adaptace, atmosféra na pracovišti, zpětná vazba, mentoring. Human resource management, work adaptation, social adaptation, the atmosphere in the workplace, feedback, mentoring.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Budil

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:49, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz