Bc. Karolína Kolaříková

Bakalářská práce

Národ islámu

Nation of Islam
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat jedním z nejvýraznějších náboženských hnutí africko-amerického islámu – Národem islámu. Bakalářská práce je případovou studií, která se soustřeďuje na chronologický vývoj Národa islámu a klade důraz především na rasovou problematiku a politické aktivity, případně jeho politický vliv. Cílem práce tedy je popsat chronologický vývoj hnutí a jeho vztah k …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I‘ve decided to deal with one of the most pronounced religion movements of the African-American Islam – the Nation of Islam. This thesis is a case study that concentrates on a chronological development of the Nation of Islam, while putting special emphasis on racial issues and political activities, as well as the political influence of the movement. Therefore, the aim of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Martinovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií