Marie Nečesaná

Diplomová práce

Zajištění odpovědnosti z provozu vozidla (Motor Third Part Liability)

Motor Third Part Liability Reinsurace
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce je zajištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jelikož je pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla v České republice založeno na povinně smluvní bázi, je nedílnou součástí života každého občana, který vlastní a provozuje motorové vozidlo. Z důvodu finanční i sociální závažnosti škod plynoucích z tohoto typu pojištění je stejně důležité i jeho zajištění …více
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is a motor third part liability reinsurance. As a motor third part liability insurance is based on a mandatory-contractual basis in the Czech Republic, it is an important part of every citizen who owns and uses a motor vehicle. Due to the financial and social seriousness of damages resulting from this type of insurance its reinsurance is very important as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2023
  • Vedoucí: Eva Ducháčková
  • Oponent: Lukáš Volf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/90655