Mgr. Lucie Svitálková

Diplomová práce

Rodina s dětmi s postižením

Family with children with disability
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rodinou s více dětmi se zdravotním postižením a popisuje nejdůležitější mezníky v životě této rodiny. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy jako mentální postižení a těžké zdravotní postižení. Druhá kapitola věnuje pozornost rodině dítěte s postižením, zaměřuje se především na fáze vyrovnání se s přítomností postižení, výchovnými přístupy rodičů a změnami rodičovských …více
Abstract:
This thesis deals with families with childern with disabilities and describes the most important milestones in the life of this family. The first chapter defines the basic terms such as a mental disability and a severe disability. The second chapter pays attention to the family of a child with disabilities, focusing primarily on the phase alignment with the presence of disability, parents' educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika