Bc. Šimon Valenta

Bakalářská práce

Pojistný podvod v souvislosti s provozem motorového vozidla

The Insurance Fraud in Connection with Use of Motor Vehicle
Anotace:
Vypracovaná bakalářská práce Pojistný podvod v souvislosti s provozem motorového vozidla“ pojedná o platné právní úpravě pojistného podvodu. Zaměří se také na odhalování a šetření tohoto trestného činu a to jak z pohledu orgánů činných v trestním řízení tak i z pohledu komerčních pojišťoven. Dále budou uvedeny metody vyšetřování pojistných podvodů, metody zajišťování stop a posouzení vzniklé pojistné …více
Abstract:
This bachelor‘s thesis (dissertation) Insurance Fraud Related to Motor Vehicle Operation discusses the effective auto (motor vehicle) insurance fraud laws. It also focuses on uncovering and investigating of such criminal offence from the point of view of both the authorities involved in the process of investigating auto insurance fraud and the insurance companies. In addition to that, the attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního