Bc. Adam BAHR

Diplomová práce

Nástroje virtuální reality pro podporu vizualizace a modelování

Virtual reality tools to support the visualization and modeling
Anotace:
Obsahem mé diplomové práce je vytvoření vizualizéru pro zobrazování velkých grafických dat založených na vlastním formátu používaném pro jejích ukládání. Tento vizualizér má být založen na webové technologii. Nejprve se budu zabývat popisem webových technologii, posléze popisem formátu pro ukládání dat. Následně uvedu, jak byl tento vizualizér naprogramován a jak jej ovládat. V závěru práce uvedu zjištění …více
Abstract:
The content of my dissertation thesis is creation of visualiser for visualising of large data based on specific format used for this data. This visualiser will be based on web technology. First of all, I will be focused on description of this web technologies, after that I will describe format for this data. Then I will describe how this visualizer was programmed and how to control it. In the end of …více
 

Klíčová slova

WebGL Three.js .obj vizualizér .nr .l .pal
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alexej Kolcun, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAHR, Adam. Nástroje virtuální reality pro podporu vizualizace a modelování. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma