Lenka MIKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální práce jako základní nástroj sociálního začleňování v oblasti podpory psychiatrické péče

Social work as a primary tool of social inclusion in the field of psychiatric support
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sociální prací a jejími možnostmi sociálního začleňování v oblasti podpory psychiatrické péče. Cílem této práce je zjistit subjektivní vnímání adolescentů, na možnosti úspěšnosti sociálního začleňování klientů s duševním onemocněním do společnosti za podpory sociální práce. Zda naše očekáváné smýšlení, které u adolescentů pouze odhadujeme, se shoduje s našimi domněnkami …více
Abstract:
This bachelor's thesis is concerned with social work and its potential for social inclusion in mental health care support. The aim of this thesis is to find out the subjective perception of adolescents, on the possibilities of successful social inclusion of clients with mental illness in society with the support of social work. Whether our expected mindsets, which we only estimate for adolescents, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Jančová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKOVÁ, Lenka. Sociální práce jako základní nástroj sociálního začleňování v oblasti podpory psychiatrické péče. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií