Martina KUČEROVÁ

Bachelor's thesis

Projekt - rekonstrukce bytového domu s vestavbou, nástavbou nové bytové jednotky. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)

Construction improvements of an apartment building - loft conversion.
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o stavební úpravy bytového domu + vestavbu podkroví. Řešený objekt se nachází v Plzni, Úslavská 20. Dalšími úkoly teto práce bylo zpracování statického posouzení vybraných konstrukčních prvků ? stropní deska, ocelový stropní nosník, konstrukce krovu. Dokumentace se řídí platnými českými vyhláškami a normami …viac
Abstract:
This thesis deals with the preparation of a project documentation for a construction permit. It concerns with the construction improvements of an apartment building, with the conversion of its loft. The building in question is located in 20 Úslavská, Pilsen. Another objective of this work was to process a static assessment of selected structural elements, namely the reinforced ceiling plate, steel …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedúci: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Martina. Projekt - rekonstrukce bytového domu s vestavbou, nástavbou nové bytové jednotky. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd