Theses 

Projekt - rekonstrukce bytového domu s vestavbou, nástavbou nové bytové jednotky. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň) – Martina KUČEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Stavitelství

Martina KUČEROVÁ

Bakalářská práce

Projekt - rekonstrukce bytového domu s vestavbou, nástavbou nové bytové jednotky. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)

Construction improvements of an apartment building - loft conversion.

Anotace: Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o stavební úpravy bytového domu + vestavbu podkroví. Řešený objekt se nachází v Plzni, Úslavská 20. Dalšími úkoly teto práce bylo zpracování statického posouzení vybraných konstrukčních prvků ? stropní deska, ocelový stropní nosník, konstrukce krovu. Dokumentace se řídí platnými českými vyhláškami a normami. Výkresová část byla zpracována pomoci grafického programu Allplan, firmy Nemetschek. Výpočtová část práce byla zpracována pomoci programu Fine EC2.

Abstract: This thesis deals with the preparation of a project documentation for a construction permit. It concerns with the construction improvements of an apartment building, with the conversion of its loft. The building in question is located in 20 Úslavská, Pilsen. Another objective of this work was to process a static assessment of selected structural elements, namely the reinforced ceiling plate, steel joist, and roof truss. The documentation follows Czech regulations and standards in force. To process the drawing part, the Allplan graphic programs of the Nemetschek firm were used. To process computational investing, the FINE EC2 program was applied.

Klíčová slova: stavební úpravy, vestavba podkroví, bytový dům, železobetonová stropní deska, ocelový stropní nosník, konstrukce krovu, statické posouzeni

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54492 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Martina. Projekt - rekonstrukce bytového domu s vestavbou, nástavbou nové bytové jednotky. (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:26, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz